تاریخچه
شرکت

مأموریت و چشم اندازهای ما

در امور مالی ، سود حاصل از سرمایه گذاری را بازده می نامند. بازده ممکن است شامل سود (یا ضرر) حاصل از فروش یک ملک یا سرمایه گذاری ، افزایش سرمایه (یا استهلاک) غیر واقعی ، یا درآمد سرمایه گذاری مانند سود سهام ، سود ، درآمد اجاره و غیره یا ترکیبی از سود سرمایه باشد و درآمد بازده همچنین ممکن است شامل سود یا زیان ارزی ناشی از تغییر در نرخ ارز خارجی باشد. سرمایه گذاران معمولاً از سرمایه گذاری های پرخطر انتظار بازده بالاتر را دارند. وقتی سرمایه گذاری کم خطر انجام می شود ، بازده نیز به طور کلی کم است. به همین ترتیب ، ریسک بالا همراه با بازده بالا است.

مشتریان ما
1398
1399
تأسیس از سال 1399
تعداد صندوق ها3
65Bتعداد سبد ها
سرمایه انسانی سورنا20
AUM صندوق20kمیلیارد ریال

۳۷

سال
تجربه

در سبدگردان سورنا، ما درک می‌کنیم که ثروت شما بیشتر از مقدار پول شماست. به همین دلیل شما و خانواده‌تان در مرکز تمام خدماتی که ما ارائه می‌دهیم، قرار دارید. رویکرد- شیوه شخصی‌سازی شده ما به شما در رسیدن به اهداف کنونی و آتی شما کمک خواهد کرد.

65Bتعداد سبد ها
3تعداد صندوق ها
20سرمایه انسانی سورنا
20kAUM صندوق (میلیارد ریال)