نهادهای مالی موضوع قانون جدید بازار اوراق بهادار (مصوب آذر ۱۳۸۴) در صورت اخذ مجوز فعالیت سبدگردانی از سازمان بورس قادر به ارائه خدمات زیر به مشتریان خود خواهند بود:

 

۱- تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین به منظور کسب انتفاع برای وی در قالب قرارداد مشخص

 

۲- پذیرش سمت مدیریت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

 

۳- سایر فعالیت‌های مجاز طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار