منظور از سبد یا سبد سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از دارایی‌ها است که جهت افزایش ارزش و سودآوری توسط اشخاص خریداری می‌شود. یک سبد سرمایه‌گذاری حرفه‌ای شامل انواع دارایی‌های فیزیکی از جمله ملک، طلا، ارز و انواع اوراق بهادار همانند سهام، اوراق بدهی، آتی، گواهی کالایی، اختیار معامله، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … است که به منظور کسب حداکثر بازدهی و دستیابی به اهداف سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود.

منظور از سبدگردانی، مدیریت یا به عبارتی تصمیم به خرید، فروش و نگهداری انواع اوراق بهادار در سبد سرمایه‌گذاری اشخاص است که شرکت سبدگردانی با برخورداری از نیروهای متخصص و مجرب اقدام به مدیریت سبد دارایی اشخاص می‌نماید.

تصمیم به خرید، فروش یا تصمیم به نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری توسط سبدگردان به ‌نام سرمایه‌گذار و از محل سبد اختصاصی وی انجام می‌شود و از آنجایی که مدیریت سبد سرمایه‌گذاری برای اشخاص به طور اختصاصی صورت می‌گیرد، از سبدگردانی با عنوان سبدگردانی اختصاصی نیز استفاده می‌شود.

سبدگردانی اختصاصی، یکی دیگر از روش‌های غیرمستقیم سرمایه‌گذاری در بورس است. در این روش برخلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای هر سرمایه‌گذار سبدی مختص به آن و متناسب با ریسک‌پذیری و اهداف مالی سرمایه‌گذار تشکیل می‌شود و توسط سبدگردان مدیریت می‌شود.‌