مشاوره پذیرش

شخصی حقوقی است که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار،طبق مقررات برای پذیرش اوراق بهادار شرکتهای متقاضی پذیرش در بورس یا بازار خارج از بورس و همچنین پذیرش محصول و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران و بورس انرژی اقدام می کند.مشاور پذیرش به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرایند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می دهد.

مشاور عرضه

شخص حقوقی است که با  دارا بودن  مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند اموراجرایی در زمینه انتشار و عرضه اوراق بهادار یا محصول شرکت متقاضی  را در بورس‌های مربوطه انجام دهد.

مهمترین مزایای پذیرش در بازار سرمایه

خدمات قابل ارائه توسط مشاور پذیرش

خدمات قابل ارائه توسط مشاور عرضه

فرآیند اجرا

1- درخواست عرضه و پذیرش

ابتدا متقاضی عرضه یا پذیرش سهام یا محصول،درخواست مکتوب خود را به سبدگردان سورنا ارسال می نماید و پس ازتفاهم اولیه قرارداد فی مابین بین سبدگردان و منقاضی  منعقد می‌گردد.

2- تكميل مدارك مورد نياز

 پس از انجام بررسي‌هاي مقدماتی، متقاضی مي بايست كليه مدارك مورد نیاز را که از سمت مشاور اعلام می گردد تکمیل نماید.

3- ارائه مستندات به بورس

متقاضی عرضه یا پذیرش سهام یا محصول مدارك مورد نیاز از طريق مشاور پذيرش  به بورس مربوطه ارائه می نمايد.

4- برگزاری جلسه هيات پذيرش

پس از تكميل پرونده شركت و ارائه كليه اطلاعات مورد نياز، با هماهنگي بورس مربوطه، جلسه هيات پذيرش تشكيل مي‌گردد. تصميم گيری در خصوص پذيرش يا رد درخواست پذيرش، وضع شروط پذيرش و يا شرايط خاص برای انجام معامله، در صلاحیت هيات پذيرش می باشد.

5- تكميل مدارك و درج در فهرست

پس از برگزاری جلسه هيات پذيرش و امضاي صورت جلسه،فاز بعدی اقدامات اجرایی در خصوص درج انجام مي گردد.

6- پس از اخذ موافق اصولی انتشار یا عرضه سهام یا محصول

در آخرين مرحله عرضه سهام یا محصول بر اساس دستوالعمل‌های تعیین شده به ميزان تعداد سهم یا محصول تعهد شده توسط متقاضی یا ناشر صورت می پذيرد.