کارمزدهای سبدگردانی

شرکت سبدگردانی در قبال مدیریت دارایی اشخاص در سبد سرمایه‌گذاری آنها، کارمزد اخذ می‌نماید. این کارمزد شامل دو بخش می‌باشد؛ کارمزد ثابت که مستقل از عملکرد شرکت سبدگردانی بوده و به منظور انجام امور روزمره سبدها اخذ می‌شود و کارمزد متغیر که مبتنی بر عملکرد شرکت سبدگردانی در قبال ایجاد بازده سالانه برای سبد سرمایه‌گذاری تحت مدیریت اخذ می‌گردد.

 

کارمزدهای شرکت سبدگردانی = کارمزد ثابت + کارمزد متغیر

 

کارمزد ثابت مطابق با دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار درصد ثابتی از مجموع ارزش اوراق بهادار موجود در سبد هر مشتری است که در هنگام انعقاد قرارداد سبدگردانی درخصوص آن مابین شرکت سبدگردان و مشتری توافق حاصل می‌گردد. این کارمزد به‌صورت روزانه محاسبه و در مقاطع ۳ ماهه از مشتری دریافت می‌شود یا از مانده دارایی‌های وی نزد شرکت سبدگردان کسر می‌گردد.

 

بخش متغیر کارمزد در واقع حکم پاداش عملکرد شرکت سبدگردان را دارد و تنها در صورتی از مشتری دریافت می‌گردد که بازدهی سبد اختصاصی وی در پایان قرارداد یا به هنگام فسخ آن از جانب وی، بیش از حداقل مقدار تعیین شده در ابتدای قرارداد باشد. نرخ بازدهی موردنظر و سهم مشتری و سبدگردان از مازاد بازده احتمالی ایجاد شده، با توجه به آورده مشتری و در ابتدای قرارداد به صورت توافقی بین طرفین تعیین می‌شود؛ این نرخ می‌تواند به صورت پلکانی نیز تعیین شود. اما در هر حال، سهم عمده از مازاد بازده ایجاد شده، متعلق به مشتری است و سبدگردان تنها بخش کوچکی از آن را به عنوان پاداش عملکرد مطلوب خویش دریافت می‌کند. این امر باعث ایجاد انگیزه در سبدگردان برای کسب بازده بیشتر برای مشتری می‌شود. بدیهی است که مقدار مطلق این کارمزد، بستگی زیادی به زمان اتمام یا فسخ قرارداد و شرایط بازار و سبد مشتریان در آن زمان دارد و قبل از آن، قابل اخذ نیست. ضمناً قراردادها عموماً به صورت یک ساله منعقد می‌شوند و با درخواست مشتریان، مجدداً امکان تمدید می‌یابند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *