پیش نیاز

پیش قدم

1

ثبت نام در سجام

ابتدا، به سامانه ثبت نام در سجام مراجعه کنید.

اطلاعات شخصی و کد بورسی را در سجام ثبت کنید

2

تکمیل مدارک

ارسال کد بورسی به شرکت سبدگردان بورسی جهت تکمیل مراحل ثبت نام

3

اطلاعات حساب بانکی

اطلاعات کامل حساب بانکی خود را برای انعقاد قرارداد با سبدگردان ارائه دهید

تنظیم قرارداد

قدم اول

1

از تعیین اهداف تا امضاء قرارداد

  • تعریف اهداف و شرایط
  • مطالعه و ارزیابی پروژه
  • تدوین قرارداد
  • بررسی حقوقی و مذاکره
  • امضاء قرارداد

ریسک سنجی

قدم دوم

1

جلسه ریسک سنجی

ابتدا هدف خود را مشخص کنید و بعد بهترین راهکار را برای رسیدن به هدفتان انتخاب کنید.

شروع قرارداد

قدم سوم

1

اجرای قرارداد

  • انتقال سرمایه (انتقال سرمایه به پروژه مورد سرمایه‌گذاری)
  • پایش و نظارت (بررسی پیشرفت پروژه و پایش عملکرد به منظور اطمینان از اجرای صحیح قرارداد)

واریز سرمایه

قدم چهارم

1

واریز سرمایه

سرمایه‌گذاری هوشمندانه، راهی مطمئن به دستیابی به اهداف مالی خود