درباره ما

_

شرکت سبدگردان سورنا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نمود، شرکت تحت نام شرکت سبدگردان رویداد نگر امید شروع به فعالیت کرد و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ نام شرکت به سبدگردان سورنا تغییر یافت.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره : ساسان اله قلی

رئیس هیأت مدیره: علی نعمتی

نایب رئیس هیأت مدیره: خشایار دادمنش

درباره ما

درخواست مشاوره رایگان از همکاران ما

ساعت کاری

نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص

سرمایه ثبتی شرکت: 150 میلیارد ریال

ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها به شماره ۵۵۹۶۵۹  مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۱۷۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۷۲۴۱۳/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷

شماره اقتصادی: ۴۱۱۶۶۵۱۸۶۷۳۳

  SURENA

  اعضای تیم سورنا

  مشاوره رایگان

  _
  نام*
  زمان پاسخگویی
  :
  • مدرک تحصیلیتبریز کارشناسی علوم اقتصادی 1389/4
   تربیت مدرس کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 1391/11
   تهران دکتری علوم اقتصادی - سنجی مالی
  • سوابق اجراییکارگزاری بورس ابراز مسئول پذیرش 1390/08 - 1391/20
   کارگزاری آریا نوین کارشناس معامالت، تحلیلگر 1391/03 - 1391/12
   کارگزاری سرمایه گذاری ملی تحلیگر و کارشناس تحقیقات 1392/01 - 1393/02
   کارگزاری بانک خاورمیانه تحلیگر و کارشناس تحقیقات 1393/03 - 1394/03
   کارگزاری تامین سرمایه نوین تحلیگر و کارشناس تحقیقات 1394/05 - 1395/12
   شرکت حفاری شمال رئیس برنامه ریزی و تخصیص منابع
  • مدارک حرفه ایاصول بازار سرمایه
   معامله گری بازار سرمایه
   مبارزه با پول شویی
   تحلیل گری بازار سرمایه
   مدیریت سبد اوراق بهادار
  • مدرک تحصیلیکارشناس ارشد مدیریت مالی
   بازار سرمایه MBA
  • سوابق اجراییکارگزاری آراد ایرانیان معامله گر و تحلیل گر اوراق 1399 - 1400
   کارگزاری تامین سرمایه نوین مسئول معاملات کالا و انرژی 1394 - 1399
   کارگزاری پگاه یاوران نوین کارشناس بورس کالا و انرژی 1392 - 1393
   کارگزاری بهمن کارشناس بورس کالا 1390 - 1392
   شرکت مشاوران ایده گستر مبنا کارشناس سیستم های مدیریت کیفیت 1386 - 1390
   شرکت ساختمانی چهار برگ کارشناس کنترل پروژه 1385 - 1386
   شرکت توسعه ابنیه فنی کارشناس کنترل پروژه 1383-1385
  • مدارک حرفه ایمعامله¬گری بازار سرمایه (کالا، ابزار مشتقه، انرژی و تأمین مالی)
   اصول بازار سرمایه
   تحلیل گری بازار سرمایه
   گواهینامه پذیرش سفارش مشتریان
   اوراق بهادار و کالا
   گواهینامه نظارت و کنترل داخلی
  • مدرک تحصیلیکارشناسی حسابداری
   دانشجوی mba بازار سرمایه
  • سوابق اجراییحسابرس موسسه حسابرسی کاربرگ سامان از مهر 95 الی فروردین 96
   حسابرس موسسه حسابرسی مهر آفرین بصیر از اردیبهشت 96 الی شهریور 97
   حسابرس موسسه حسابرسی ادیب از مهر 97 الی آذر 99
  • مدرک تحصیلیکارشناس ارشد علوم اقتصادی
  • سوابق اجراییکارشناس مالی سبدگردان آرمان اقتصاد از 01/01/1399 الی 12/10/1399
  • مدارک حرفه ایمعامله گری بورس کالا، ابزار مشتقه، انرژی و تأمین مالی
  • مدرک تحصیلیکارشناس ارشد مدیریت مالی
   کارشناسی عمران
  • سوابق اجراییتحلیلگر و معامله¬گر بازار فارکس از سال 88
   تحلیلگر مالی در تیم تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت بیمه سال 94
  • مدارک حرفه ایاصول بازار سرمایه
   تحلیل گری بازار سرمایه
   مدیریت سبد اوراق بهادار
  • مدرک تحصیلیکارشناس حسابداری
  • سوابق اجراییحسابرس ارشد
   موسسه حسابرسی هدف نوین نگر از بهمن 1396 تا آذر 1400
  • مدارک حرفه ایگواهی حسابرس ارشد از جامعه حسابداران رسمی ایران
  • مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  • سوابق اجراییکارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه - کارشناس بازار سرمایه – دی 1398 تا شهریور 1399
   سبدگردان آرمان اقتصاد – کارشناس بازار سرمایه – مرداد تا آذر 1400
  • سوابق اجرایی و مدیریتیکارشناس بخش کنترل پروژه و دفتر فنی شرکت توسعه ابنيه فنی
   مسئول تهيه طرح های توجيهي پروژه های اقتصادی مرکز مطالعات و بررسيهای اقتصادی خاورميانه
   کارشناس سرمايه گذاری شرکت سرمايه گذاری بهمن
   عضو هيات مديره شرکت کارگزاری بهمن و سرمايه گذاری آوين
   مديرعامل شرکت سرمايه گذاری آوين (سهامي عام(
   مدیر عامل شرکت کارگزاری بهمن
   عضو هيات مديره و هيات موسس شرکت فناوری اطلاعات پیشگامان سگال
   مشاور سرمايه گذاری شرکت سرمايه گذاری آتي نگر سپهر ايرانيان
   عضو هيات موسس و هيات مديره شرکت رتبه بندی اعتباری برهان
   عضو هيات پذيرش بورس اوراق بهادار
   مدیر عامل کارگزاری تامين سرمايه نوين
   کارشناس سرمايه گذاری شرکت مدیریت دارایی Associates & Meighen Morgan
   مدیر عامل سبدگردان آبان
  • مدارک تحصیلیدکتری حسابداری
  • سوابق اجرایی و مدیریتیرئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک کارآفرین
   عضو هیات مدیره هلدینگ نگاه کارآفرین
   عضو هیات عامل بانک کارآفرین
   مدیر سازمان روشها و بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین
   رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک آینده
   عضو هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران
   عضو کمیته "حسابرسی" شرکت بورس کالای ایران
   مدیر پرتفولیو و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
   مدرس در دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
  • مدارک تحصیلیدکتری
  • سوابق اجرایی و مدیریتیعضو هیأت مدیره شرکت همپیشگان صنعت آب
   عضو هیأت مدیره و معاون برنامه ریزی مالی شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرك های غرب تهران
   عضو هیأت مدیره شرکت خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان
   معاون عملیات لیزینگ شرکت لیزینگ بانک اقتصادنوین
   مدیرعامل شرکت لیزینگ توسعه و تجارت توس
   مدیر پروژه های تامین مالی ساختار یافته شرکت تامین سرمایه نوین
   مشاور تامین مالی شرکت کرمان خودرو و شرکت بنا گستر کرانه
   مشاور مالی و سرمایه گذاری شرکت باغچه ذهن پارسی
   مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت لیزینگ آتی نگر افام
   رئیس هیات مدیره و مشاور مالی و سرمایه گذاری شرکت هورخش آسمان پارسی
   مشاوره مالی شرکت سرمایه گذاری بانک آینده
   مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت لیزینگ شید
   مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت واسپاری آتیه صبا
  • مدارک تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت مالی وDBA از دانشگاه تهران
  • سوابق اجرایی و مدیریتیکارشناس شرکت عمران و اراضی
   کارشناس آموزش شرکت فن آوران صنعتی آریا
   مدیر تحقیق و مشاوره شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
   عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده