تحلیل بنیادی بهشهر

معرفی شرکت شرکت توسعه صنایع بهشهر یک هلدینگ چندرشته ای است که عمده سرمایه‌گذاری‌هایش در صنعت خوراکی و آشامیدنی و ... ادامه مطلب